PERALTA URBANISME SLP

què oferim?

INTERVENCIONS ESTRATÈGIQUES

ORDENACIONS URBANES 

PMU 110b a Granollers
nou front i cobrició ferroviària (2022-2023)

MPGOU la Miralda a la Llaogsta
nou parc i ròtula urbana (2023)

MPGM Bonaigua a Sant Just
nou parc i front fluvial (2022-2023)

MPGM plaça Andana a Sant Cugta
habitatge dotaciona davant l'estació (2022)

MPGOU UA7abc a la Llaogsta
nova plaça urbana (2023)

estudi PPU sector W a Granollers
nou parc de la serra de Llevant (2021)

estudi MPDU ARE les Planes II a la Llagosta
parc de vora ferroviari i nou front (2021)

estudi PMU sector 128 a Granollers
nou front fluvial (2021)

estudi MPOUM finca Bellorst a Mataró
nou passatge verd (2021)

estudi MPOUM sector 108-29 a Granollers
nova centralitat i estructura cívica (2022)

DI_ES dinamització PAUs a Calaf
ferradura verda (2023)

concurs MPGOU centralitat intermodal a Irun
nou barri sobre platja de vies (2023)

estudi territorial transformació nodes C32 baix Maresme
cruïlles infraestructurals (2022)

estudi MPOUM porta de Sant Ramon a Sabadell
balcó al Ripoll des de la Gran Via (2021)

estudi PPU sector ponent a Granollers
encaix amb serra de ponent (2022)

PAISATGES SENSIBLES

estudi Model riera Sant Just Desvern
de Collserola al Llobregat (2022)

Model rieres Terrassa
rieres de Palau i de les Arenes (2022)

Pla Director muralla Granollers
protecció, dinamització i paisatge urbà (2021-2022)

DI_ES Pla Director Vapor Albinyana a Terrassa
regeneració urbana i patrimonial (2021)

estudi PE nova àrea de lleure a Sant Boi
porta intercanvi amb l'espai lliure (2023)

estudi entorn ampliació Hospital de Granollers
ordenació funcional i paisatgística (2021)

estudi integració sector industrial a Granollers
esrtatègies paisatgístiques (2021)

estudi nova baula - Montornés del Vallès
riu Mogent-agrícola-indústria (2023)

avantprojecte ordenança paisatge urbà de Terrassa
diagnosi i model de paisatge 2022

PE casa Àsia al Parc de Pedralbes a Barcelona
regulació de volums i integració 2023

REGULACIONS D’ACTIVITATS

MPGM protecció comercial a Gavà
nova estructura viària, comercial i verda (2023)

DI_ES regulació usos en planta baixa a Premià de Mar
protecció comercial i creació de nou habitatge (2022)

estudi model de regulació industrial a Rubí
diagnosi i model urbanístic pel nou POUM (2021)

MPGM regulació usos recreatius Barberà del Vallès
estratègies de contenció en sòl industrial (2022)

estudi regulació de les cuines fantasma a Rubí
diagnosi, capacitat d'absorció i proposta (2022)

ESTRUCTURES MUNICIPALS

el braços del llac
Banyoles (2022)

el collaret que relliga
Montgat (2022)

estructura mar i muntanya
l'Escala (2022)

espina dorsal
l'Ampolla (2022)

palmell verd
la Llagosta (2021)

radials estructurals
Mataró (2021)

infiltració fluvial
Granollers (2021)

IL·LUSTRACIONS ESTRATÈGIQUES

el futur paisatge del Parc de l'Alba
INCASOL (2023)

projectes estratègics pel nou POUM
Rubí (2022)

model Eixos Verds
suport MPGM a Castelldefels (2022-2023)

ARREU DEL TERRITORI

El nostre anhel és ser útils arreu del territori català. Per això oferim els nostres serveis d’urbanisme estratègic als Ajuntaments i també a altres agents tant públics com privats. 

Per facilitar la capilaritat en àmbits territorials i estructures organitzatives que no coneixem de primera mà, plantegem obertament una proposta innovadora, alhora que engrescadora, sense cap cost ni compromís:


PROVEU LA NOSTRA MANERA DE TREBALLAR!


Digueu-nos un repte urbanístic que considereu rellevant del vostre municipi 

i nosaltres farem un abordatge preliminar, 

per a compartir-lo i debatre’l amb vosaltres en una reunió presencial a les vostres oficines, 

en un termini aproximat d’un parell de setmanes.


 

…pot ser un sector que està encallat des de fa temps, 

un àmbit poc definit, que intuïu que és estratègic, però no s’ha aconseguit impulsar, 

un indret amb alguna dificultat urbanística, 

una temàtica transversal que abasti a tot el municipi, 

o potser un punt fort o projecte potent que no s’ha sabut comunicar bé…

 

No dubteu, ja són molts els que han confiant en nosaltres!


PER QUÈ ESTRATÈGICS?

Sovint els encàrrecs urbanístic es plantegen d’una manera força binària: 

resoldre A per obtenir B 

Tanmateix, la pròpia complexitat de la pràctica urbanística, amb múltiples vessants i influències de tot tipus, provoquen que en molts casos no sigui gens evident el camí a seguir per arribar a un bon resultat.

El repte és doncs operar d’una manera prou estratègica per no quedar “atrapats” pels obstacles o condicionants, o fins i tot per una concepció excessivament instrumental del planejament urbanístic.

L’estratègia, tal i com nosaltres l’entenem, no és res més que traçar el camí a través de quatre mots clau que cal desvetllar amb encert i sensibilitat: 

encàrrec, subjecte, sentit i resultat

 

L’articulació d’aquestes quatre paraules obre un ventall infinit que no garanteix l’èxit però si la conformació de nous relats més clars. Aquesta metodologia urbanística és honesta i responsable amb el territori. És estratègica perquè aconsegueix molt més amb esforç addicional acotat. També ofereix la possibilitat de modular el grau d’ambició al que es vulgui arribar, podent fer front a processos més modestos i d’altres veritablement ambiciosos. Així, cal adaptar l’articulació d’aquests conceptes en funció de les circumstàncies, del repte plantejat o del context territorial on ens trobem. Nous relats més holístics i potents per crear noves oportunitats per als municipis.

 

El concepte d’intervencions estratègiques, preten explicitar el caràcter estratègic, àgil i reactiu de la nostra tasca. Una intervenció molt ràpida que permet obtenir resultats consensuats de manera existosa. Aquest abordatge expeditiu i estratègic permet obrir el focus sobre els temes i els àmbits per generar noves visions. Aquest caràcter potent va de la mà d’una lectura sensible dels valors d’aquell territori per fer emergir aquells elements que potser han quedat amagats per la boràgine urbanística de les darreres dècades. 

Les intervencions es poden vehicular a través de contractes menors amb l’administració pel que el procés administratiu és força àgil i no suposa una despesa gaire rellevant per a l’ent o l’agent. En alguns casos, fins i tot hem establert un contracte marc, amb el topall d’un menor, sota el que hem pogut desenvolupar més d’un treball d’aquestes característiques, atorgant més flexibilitat en els temps i la priorització d’aquells temes més urgents per al client.

Aquest plantejament que us fem, no és quelcom improvisat ni sorgeix com una mesura desesperada de captar clients. És conseqüència d’una trajectòria íntimament lligada a l’urbanisme públic i al sentit de servei col·lectiu. En l’apartat PERSONES es detalla els perfils de l’equip que permeten contextualitzar totalment aquest enfocament, amb una llarga experiència en l’AMB, així com al despatx del mestre Manuel de Solà-Morales.

L’objectiu d’aquest oferiment és triple:

1) En primer lloc, evidentment creiem que és una manera interessant de vehicular una possible trobada per poder-nos conèixer.

2) En segon lloc, és una possibilitat d’abordar un nou municipi, amb tot un pòsit propi per descobrir i aprendre. Com veritablement som tan creatius com ràpids en els nostres abordatges, no es suposa un esforç excessiu fer aquesta feina preliminar sense cost ni compromís.

3) En tercer lloc, ens agradaria deixar la porta oberta a que, fruit d’aquest intercanvi, pugui sorgir alguna futura col·laboració si considereu que us pot convenir.

JA HI HAN CONFIAT

Des del 2021 hem pogut treballar en moltíssims temes interessants amb municipis grans com Granollers, Terrassa, Sant Cugat o Rubí, però també amb d’altres més petits com Premià de Mar, La Llagosta, Calaf. També treballem habitualment amb la Diputació de Barcelona i amb l’Incasol, fent aquest mateix tipus de suport urbanístic.

Hem obert noves vies de treball en aquest marc metodològic amb Banyoles, Montgat, L’Escala o l’Ampolla i estem pendent de concretar algun format de suport properament.  Tots i cadascun d’ells, tenen una gran valoració de la nostra tasca.

 També redactem instruments de planejament, però realment som punters en aquest tipus d’estudi o suport tècnic més estratègic. Comptem amb col·laboradors habituals que ens ajuden en diferents aspectes que sovint acompanyen la redacció de planejament com paisatgistes, economistes, juristes, ambientòlegs, etc.

 

Contacta amb nosaltres, i en parlem.