PERALTA URBANISME SLP

qui som?

EQUIP HUMÀ

Som un equip flexible que s’adapta a les necessitats de cada encàrrec, amb múltiples col·laboradors que participen allà on se’ls necessita. 

El nucli de l’empresa està format per dos arquitectes urbanistes de dues generacions diferents però que comparteixen un mateix tarannà i inquietud sobre el territori.

JORDI PERALTA

Arquitecte superior per l’ESTAB el 2006, amb més de 15 anys d’experiència professional en el camp de l’urbanisme, és expert en estratègia i disseny urbà. El 2021 va fundar l’empresa PERALTA URBANISME SLP. Anteriorment, va treballar des de diferents sectors de l’urbanisme, com l’administració (cap d’un dels equips del Servei de Planejament urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona entre 2012 i 2021), el sector privat (a l’estudi d’urbanisme de MANUEL DE SOLÀ-MORALES entre 2006 i 2012) i la docència (amb múltiples conferències i tallers d’urbanisme a l’ETSAB de la UPC des del 2014). La intensitat i oportunitat per a dur a terme aquestes experiències han provocat sovint formats superposats en el temps i un transvasament creuat dels seus aprenentatges. La priorització d’aquesta pràctica professional, per sobre de cursos i titulacions curriculars, ha comportat un intens i plural camí amb nombrosos reconeixements i premis vinculats sempre amb propostes concretes sobre el territori i la ciutat. Aquesta inquietud front a la complexitat urbanística (disseny i regeneració urbana, estratègia i regulació, història i innovació, lectura del territori, gestió del paisatge urbà…) es catalitza al voltant d’un repte comú: crear noves oportunitats urbanístiques, fent aflorar el valors i potencialitats del lloc, tot articulant l’interès públic i privat. Aquest recorregut la portat a especialitzar-se en estratègia urbana a través d’una mirada sensible i un llapis audaç.

Alguns dels principals reconeixements que ha obtingut:


Projecte seleccionat per a l’exposició de la 12a Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona 2023 

pel Estudis previs MPGM riera Sant Just Desvern (Peralta Urbanisme SLP, AMB i BR).


Accèssit del 12è Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà-Morales 2019 

per MPGM BARRIS DE MUNTANYA SANT BOI (amb JPAM – AMB – Ajuntament).


Projecte seleccionat per a l’exposició de la 11a Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona 2019

 GRAN VIA METROPOLITANA (AMB)


Guanyador exaequo del 15è Premi Puig i Cadafalch 2017 Concurs Muralla medieval de Mataró 

L’adarb de migjorn (freelance amb Sandra Quesada)


Menció d’honor del 11è EUROPAN 2012 a VARSÒVIA «Brochette» (freelance).


Matricula d’Honor en el Projecte Final de Carrera per l’ETSAB el 2006

MARC VIZCARRA

Arquitecte superior per l’ETSAB el 2020, especialitzat en urbanisme i membre de l’empresa PERALTA URBANISME SLP. Al llarg dels seus anys de formació, ha compaginat la seva carrera estudiantil amb el món laboral i l’experiència professional en els sectors de l’urbanisme a l’administració i la docència en l’àmbit universitari. Els últims anys ha tingut un paper vital en els projectes urbans i territorials en els que ha col·laborat dins del Servei de Polítiques Urbanístiques de l’Àrea Metropolitana formant equip amb en Jordi Peralta. Hi confluïen aspectes complexes com l’anàlisi i síntesi territorial, l’ordenació urbana, la mobilitat sostenible, la gestió o la posada en valor de certs espais naturals, entre d’altres. La seva actitud proactiva inquieta i vigorosa, així com la seva responsabilitat en les tasques encomanades, li han permès fer un salt endavant en la seva formació urbanística. Destacant-se per la seva autonomia i capacitat  per obrir noves línies de treball i el talent per l’ordenació projectual a diferents escales. També ha fet recerca urbanística en contextos i problemàtiques internacionals, com la participació en nous models d’infraestructura per la futura mobilitat aèria (Talaria Aero), la participació en debats sobre les premisses ambientals de sequera amb l’ajuntament Nord-americà de la ciutat de Los Angeles i la formació sobre el concepte de Responsive Cities en la ETHZürich i ETHSingapure en la investigació sobre nous models urbanístics. 

Alguns dels principals reconeixements que ha obtingut:


Projecte seleccionat per a l’exposició de la 12a Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona 2023 

pel Estudis previs MPGM riera Sant Just Desvern (Peralta Urbanisme SLP, AMB i BR).


1r Premi IEC per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori el 2022

pel Treball final de Màster


1r Premi Merging cities de la Càtedra d’empresa Batlle i Roig el 2022

pel Treball final de Màster


1r Premi per la transformació de dos carrers de Gavà 

(despatx de Leku Studio entre 2020 – 2021)


Matricula d’Honor en el Treball final de Màster habilitant per l’ETSAV el 2020 


EL CLIENT AL CENTRE

La nostra filosofia és que el client ha d’estar al centre, en contacte constant amb l’elaboració dels treballs. D’aquesta manera podrà fer un seguiment més estret i participar proactivament en l’evolució del treball incorporant, en el decurs, les seves aportacions sobre el coneixement i el seu parer. Així, l’estructura de col·laboradors especialistes permetrà conformar diferents espais de treball i de debat interns però també amb el propi client per tenir de primera mà tota la informació. 

Els nostres valors professionals:

Tota la dedicació necessària per a assolir amb èxit els objectius marcats, amb l’actitud i el convenciment de què el propi trajecte aporta sempre nous aprenentatges

 

Confiança en la creativitat i la intuició experta com a capacitats que s’alimenten d’una potent experiència professional, una mirada reflexiva i un llapis audaç

Una vocació sincera i honesta per a millorar les nostres ciutats i territoris des del principi fonamental de l’interès públic i la bona gestió del nostre complex marc jurídic.

Els nostres pilars urbanístics:

Amb una aproximació holística (creuant tant els condicionants com els valors subjacents) i multiescalar (territorial, urbana i arquitectònica) és possible capgirar les dificultats urbanístiques en noves oportunitats per a la ciutat. Una nova visió municipal per a planificar i desplegar un ventall factible d’actuacions graduals i trascendents

Amb especial cura en el disseny de la forma urbana és possible que les bones idees cristalitzin en urbanitatUna nova arquitectura urbana que, seguint les lliçons de Manuel de Solà-Morales, és capaç de dialogar amb el seu entorn –respecte-, de promoure noves interaccions urbanes –permeabilitat– i de materialitzar-se en qualitats sensorials còmodes i atractives envers les persones –sensual-. 

Amb conceptes urbans sencills i metafòrics (fets de mots i esquemes) és possible aconseguir transmetre, amb claredat i retentiva, processos urbanístics que són inherentment complexes. Un nou relat polític ascendent i comprensible per a la ciutadania, nodrit amb dibuixos expressius, assertius i engrescadors.

Les diferents maneres de col·laborar

Assessorament urbanístic municipal.

Participació en sessions político-tècniques tàctiques i sistemàtiques,  aportant solucions ràpides i potents a les necessitats municipals plantejades. 

Orientació de les noves línies de treball acordades amb píndoles propositives a desenvolupar posteriorment pels serveis municipals o tercers.

Impuls de projectes complexos de ciutat.

Desbloqueig d’àmbits aturats per múltiples raons (manca de consens polític; d’acord entre els agents públics i privats; dictàmens judicials; pressió mediàtica o ciutadana; altres factors particulars).

El·laboració d’estudis específics per generar diagnosis o propostes globals o parcials d’un entorn urbà. Estudis sobre la indústria, la protecció comercial, altres usos singulars, àmbits a regenerar, etc.

Realització d’estudis urbanístics previs a la redacció de nou planejament (plans d’ordenació urbanística muncipal, modificacions de plans generals o derivats).

Redacció de planejament urbanístic general o derivat

Experiència en múltiples modificacions de pla general, plans parcials, plans especials, plans de millora.

La diversitat dels continguts dels instruments es resol amb la participació d’un equip de col·laboradors habituals especialitzats amb diferents àmbits com la viabilitat econòmica, la gestió, el paisatge, l’avaluació ambiental, l’àmbit jurídic, etc.

Alguns d’aquests poden desenvolupar complementàriament altres documents de desenvolupament posteriors com reparcel·lacions, projectes d’urbanització, etc.